پیشینه کنگره های مهندسی عمران

سابقه برگزاري كنگره هاي بين المللي و ملّي مهندسي عمران و تشكيل هيأت امناء برگزار كننده كنگره هاي مهندسي عمران

اولين كنگره بين المللي مهندسي راه و ساختمان ايران در سال 1350 در دانشگاه شيراز برگزار گرديد. دومين و سومين اين كنگرهها در سال هاي 1353 و 1369 نيز در دانشگاه شيراز برگزار گرديد. پس از وقفه اي كوتاه چهارمين و پنجمين كنگره بين المللي مهندسي عمران در سال هاي 1376 و 1379 در دانشگاه های صنعتي شريف و فردوسي مشهد برگزار گرديد. در طي برگزاري آخرين كنگره در مشهد، جمعي از نمايندگان دانشگاه هاي تراز اول مملكت، به دليل عدم وجود انجمن مهندسي عمران واحد، فراگیر و فعالي كه برگزاري اين زنجيره كنگره ها را عهده دار شود، به صرافت ايجاد ساختار مناسبي كه اين مهم را بر عهده گيرد افتاده و ضمن توافق به برگزاري "ششمين كنگره بين المللي مهندسي عمران" در سال 1382 در دانشگاه صنعتي اصفهان، تشكيل هيأت امنائي را بر مبناي اساسنامه اي كه در تاريخ 1381/10/03 به تصويب نمايندگان یازده دانشگاه (به ترتيب حرف الفبا):

 • دانشگاه تبریز
 • دانشگاه تربیت مدرس
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه شیراز
 • دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • دانششگاه صنعتی شریف
 • دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • دانشگاه کرمان

رسيد پايه گذاري نمودند. بر مبناي اين اساسنامه اولاً براي اين همايش ها، به دليل فراگير بودن زمينه هاي تخصصی مختلف، نام "كنگره هاي بين المللي مهندسي عمران" برگزيده گرديد، دوماً تناوب سه ساله براي برگزاري كنگره ها تعيين شد و سوماً شرط عضويت دانشگاه ها در هيأت امناء "دارا بودن دوره دكتراي تخصصي در حداقل يكی از گرايش های مهندسي عمران" قرار داده شد. در طي برگزاري "ششمين كنگره بين المللي مهندسي عمران" در دانشگاه صنعتي اصفهان در سال 1382، به دليل استقبال زياد از اين كنگره ها از سوي محققين از يك طرف و لزوم ايجاد ارتباط بيشتر دانشگاه ها با صنعت عمران كشور و گسترش همكاري فيمابين در جهت بروز كردن صنعت از سوي ديگر، توافق گرديـد كه در بين كنگره هـاي بين المللي مهندسي عمران، كنگره هاي ملّي مهندسی عمران برگزار گردد و اولين اين كنگره هاي ملّي در سال 1383 در دانشگاه صنعتي شريف برگزار گرديد. از آن زمان تاكنون كنگره هاي ملّي و بين المللي زير توسط هيأت امناء برنامه ريزي و با موفقيت برگزار گرديده است.

 • 1384، دومین کنگره ملی در دانشگاه علم و صنعت ایران
 • 1385، هفتمین کنگره بین المللی در دانشگاه تربیت مدرس
 • 1386، سومین کنگره ملی در دانشگاه تبریز
 • 1387، چهارمین کنگره ملی در دانشگاه تهران
 • 1388، هشتمین کنگره بین المللی در داشگاه شیراز
 • 1389، پنجمین کنگره ملی در دانشگاه فردوسی مشهد
 • 1390، ششمین کنگره ملی در دانشگاه سمنان
 • 1391، نهمین کنگره بین المللی در دانشگاه صنعتی اصفهان
 • 1392، هفتمین کنگره ملی در دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • 1393، هشتمین کنگره ملی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • 1394، دهمین کنگره بین المللی در دانشگاه تبریز
 • 1395، نهمین کنگره ملی در دانشگاه فردوسی مشهد
 • 1396، دهمین کنگره ملی در دانشگاه صنعتی شریف
 • 1397، یازدهمین کنگره بین المللی در دانشگاه تهذان
 • 1398، یازدهمین کنگره ملی در دانشگاه شیراز
 • 1399، دوازدهمین کنگره ملی در دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
 • 1400، دوازدهمین کنگره بین المللی در دانشگاه فردوسی مشهد - مشهد
 • 1401، سیزدهمین کنگره ملی در دانشگاه صنعتی اصفهان - اصفهان

با شیوع همه گیری بیماری کووید 19، دوازدهمین کنگره ملی در سال 1399، دوازدهمین کنگره بین المللی در سال 1400 و همچنینسیزدهمین کنگره ملی در سال 1401 به صورت مجازی برگذار گردید. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، سیزدهمین کنگره بین المللی در سال 1402 در دانشگاه علم و صنعت ایران نیز به صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.

از زمان تشكيل اوليه هيأت امناء با عضويت يازده دانشگاه در آن، تا کنون دانشگاه ها و پژوهشگاه های زیر به عضويت هيأت امناء در آمده اند.

 • دانشگاه صنعتی سهند - تبریز در تاریخ 4 خرداد 1383
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان در تاریخ 4 خرداد 1383
 • پژوهشگاه بین الملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در تاریخ 4 خرداد 1383
 • دانشگاه سمنان در تاریخ 1 شهریور 1385
 • دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در تاریخ 5 آبان 1389
 • دانشگاه ارومیه در تاریخ 6 اردیبهشت 1390

از زمان تشکیل هیأت امناء در سال 1381 تاکنون، هیأت امناء 79 جلسه با حضور تمامی و یا اکثریت اعضاء در شهرهای مختلف تشکیل داده است. در این فاصله، شرط عضویت در هیأت امناء به "فارغ التحصیل نمودن حداقل یک دوره دانشجوی دکترا در یکی از گرایش های مهندسی عمران" تغییر یافت. دو دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه کرمان به دلیل عدم علاقمندی به ادامه همکاری و مشارکت نمایندگانشان در جلسات هیأت امناء، به ترتیب از جلسه 35 در تاریخ 1390/02/06 و 42 در تاریخ 1391/11/25 ، از عضویت در هیأت امناء کناره گیری نمودند که از آن پس هیأت امناء دارای 15 عضو شد و از جلسه 59 ام، دیگر بار دانشگاه علم و صنعت به این جمع پیوست و هم اینک دارای 16 عضو می باشد. قابل ذکر است که به دلیل سابقه دانشگاه شیراز در شروع و برگزاری موفق سه کنگره اولیه، محل دبیرخانه دائمی کنگره های مهندسی عمران، دانشگاه شیراز انتخاب گردید که از آن زمان تا حال در این دانشگاه دائر است.

مشارکت کنندگان


Coondactor