گواهی نامه های حضور در کنگره و شرکت در کارگاه ها:

نویسندگان و شرکت کننده گان محترم میتوانند از اینجا گواهی نامه های حضور در کنگره و شرکت در کارگاه ها خود را دریافت نمایند.

 (7 آذر 1402)   |   

PosterFA

سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

استادان فرهیخته، پژوهشگران ارجمند، مهندسان و دانشجویان گرامی: دانشگاه علم و صنعت ایران افتخار دارد سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران را در 25، 26 و 27 مهر ماه سال 1402 خورشیدی در دانشکده مهندسی عمران برگزار نماید. این کنگره که بزرگترین رویـداد علمی سالانـه مهندسی عمران در سطح کشور می‌‌بـاشد، در ادامه مجموعه کنگره هـای مـلّی و بین‌المللی است که تحت نظارت هیأت امناءِ متشکل از نمایندگان شانزده دانشگاه و پژوهشگاه برتر کشور به صورت سالیانه برگزار می‌شود. این گنگره بستری است برای ارایه آخرین دستاوردهای علمی و فناورانه متخصصان دانشگاهی و فعالان صنعت ساخت (شامل مشاوران، پیمانکاران و دیگر ارایه‌دهندگان خدمات مهندسی). امید است با مشارکت فعال در این کنگره و تبادل اطلاعات میان موسسه‌های علمی و پژوهشی از یک سو و دست اندرکاران صنعت ساخت از سوی دیگر، پشتوانه علمی و زمینه مناسب جهت پیشرفت و گسترش فعالیت‌های مهندسی عمران در جامعه فراهم گردد.
Coondactor