نمایشگاه تخصصی مهندسی عمران

نمایشگاه تخصصی مهندسی عمران

در حوزه مهندسی عمران و خصوصاً زمانی که از توانمندی های ویژه و سطح اقدامات و پروژه های اجرا شده و در حال اجرا صحبت به میان می آید، بخش های مختلفی در این مسیر خودنمایی کرده و بعضاً بخش های مهمی نیز در نگاه مخاطبان دور می ماند.
از این رو در سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران به عنوان پرسابقه ترین رویداد جامع مهندسی عمران کشور که از سال 1350 شمسی آغاز گردیده است و تاکنون ادامه یافته، بر آنیم تا با حضور بخش های مختلف فعال و مرتبط با حوزه مهندسی عمران در قالب گروه های مختلف به ابعاد تخصصی تری از مجموعه های فعال این حوزه دسترسی پیدا کرده و مخاطبین فراوان این حوزه را با ارائه اطلاعات و توانمندی های شرکت ها و مجموعه های حاضر در نمایشگاه تخصصی، آشنا سازیم و ضمن بهره برداری از فرصت تعامل فیمابین صنعت و دانشگاه، از راهکارهای جدید اجرائی برای بخش های مختلف، اطلاعات جدیدی به دست آوریم.
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران در تلاش است با ایجاد بستری مطلوب برای ایجاد تعاملات متعدد فیمابین شرکت ها و ذی نفعان حاضر در فرایند برگزاری سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران که روزهای 19 تا 21 اردیبهشت ماه 1402 در محل دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود، فصل جدیدی از توسعه روابط صنعت و دانشگاه را رقم بزند.

محورهای تخصصی نمایشگاه:

 • مهندسی سازه
 • مهندسی زلزله
 • مهندسی ژئوتکنیک
 • مهندسی و مدیریت منابع آب
 • مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
 • مهندسی و مدیریت ساخت
 • مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
 • مهندس حمل و نقل
 • مهندسی راه و ترابری

طبقه بندی بخش های مختلف نمایشگاه:

 • نهادهای سازمان ها و نهادهای دولتی، عمومی و علمی مرتبط با مهندسی عمران
 • شرکت های مهندسی مشاور و طراح
 • شرکت های پیمانکاری
 • شرکت های سرمایه گذاری و مدیر طرح
 • شرکت های تولیدکننده فعال در صنعت ساختمان و صنایع وابسته
 • شرکت های حوزه نوآوری و فناوری های جدید در صنعت ساختمان
 • شرکت های مرتبط با محیط زیست در هر یک از گرایش های مرتبط

اهداف نمایشگاه:

 • معرفی دستاوردها، توانمندی ها و برتری های شرکت های فعال در حوزه مهندسی عمران کشور
 • معرفی ظرفیت های تولیدی و توانمندی شرکت های تولیدی در حوزه مهندسی عمران کشور
 • معرفی تجهیزات، ماشین آلات، مواد اولیه، تجهیزات و خدمات وابسته به حوزه مهندسی عمران
 • ایجاد ارتباط مستقیم بین تولید و تأمین کنندگان مصالح و مواد اولیه با مصرف کنندگان
 • عرضه آخرین پیشرفت های صنعتی توسط شرکت های پیشرو بین المللی
 • ایجاد بستری ویژه برای تعامل فعالان حوزه مهندسی عمران
 • ایجاد بستری برای تعامل هر چه بیشتر نهادهای علمی و پژوهشی کشور با صنعتگران داخلی و خارجی

فرصت هایی که نمایشگاه برای شرکت کنندگان ایجاد می کند:

 • معرفی توانمندی ها و خدمات جدید خصوصاً در حوزه های مشاوره و طراحی
 • معرفی ظرفیت های ویژه شرکت های پیمانکاری و ایجاد ارتباط با نهادهای کارفرما
 • شناسایی مشتریان و شرکای تجاری جدید و تحکیم روابط با مشتریان سابق
 • اطلاع از روند تغییرات بازار و نوآوری ها در حوزه های مختلف مرتبط با مهندسی عمران
 • شناخت بیشتر رقبا و مقایسه کیفیت و قیمت خدمات با سایر فعالان این عرصه
 • ارتقاء برند و شهرت کاری و اعتمادسازی در فضای مهندسی عمران کشور
 • ایجاد و ساماندهی ارتباطات جدید مؤثر به منظور حضور در فضای رقابت و ماندگاری شرکت های فعال

Coondactor